Tuesday, December 2, 2014

61.diplomasi

Manusia sememangnya hidup bermasyarakat. Saling perlu-memerlukan antara satu-sama lain. Ada masa kita perlukan mereka dan ada masa lain mereka perlukan kita. Ada ketikanya kita merasa sulit dan sukar untuk mendapatkan pertolongan. Begitu juga kita merasa serba salah kerana tidak mampu membantu mereka.

Dalam kedua-dua situasi ini, diplomasi adalah jalan yang terbaik. Di mana kita menggunakan budibicara dan kata-kata yang berhikmah. Sebalik kelembutan itu ada ketegasannya. Sebaliknya jangan ejek,marah,paksa atau kata-kata kesat.