Tuesday, December 6, 2011

45.prinsipTidak dapat dinafikan kejayaan dan kegagalan kehidupan ini bergantung pada prinsip yang mereka pegang. Maksudnya sesuatu prinsip itu adalah faktor utama penentu kehidupan seseorang. Oleh kerana itu kita mestilah memilih dan menentukan prinsip yang benar dan betul.

Sementara itu orang yang tidak berpegang pada prinsip, kehidupannya terumbang ambing. Diibaratkan seperti lalang yang ditiup angin. Seperti kapal layar yang tiada layarnya.